ppnt gdynia | centrum designu

MIEJSKA WTYCZKA W GDYNI NAŁADUJE NAM TELEFON

Tematem czwartej edycji konkursu Gdynia City Transformers był projekt miejskiej wtyczki, czyli punktu ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych. Nagroda główna została przyznana Joannie Jarza za koncepcję, która najlepiej wpisuje się w przestrzeń InfoBoxu w Gdyni.

IV edycja Gdynia City Transformers miała charakter konkursu zamkniętego skierowanego do studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tematem był projekt Miejskiej Wtyczki, czyli punktu ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych. Jury, pod przewodnictwem Wiceprezydent Miasta Gdynia Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, przyznało nagrodę w wysokości 5000 zł pani Joannie Jarza z Pracowni Projektowania Produktu Autorskiego Wydziału Architektury i Wzornictwa kierowanej przez prof. Jarosława Szymańskiego i mgr Jacka Rynia.

Jury uznało, iż projekt przedstawia rozwiązanie, które wpisuje się w przestrzeń InfoBoxu wykorzystując istniejące elementy małej architektury jakim są ławki wokół trawnika. Dodatkowo forma i konstrukcja projektu pozwalają na powielenie go w innych lokalizacjach w Gdyni.

Dotychczasowe edycje:  
2013: Pawilon handlowy do sprzedaży sezonowej
2012: Zagospodarowanie śmieci na plażach miejskich w Gdyni
2011: Przetransformowanie skrzynki energetycznej dla Gdyni