centrum designu

re:design Abrahama 37

Trwa realizacja zwycięskiego projektu w konkursie na wdrażanie dobrych praktyk projektowych organizowanego przez PPNT Gdynia | Centrum Designu. W ramach cyklu re:design Stowarzyszenie Taffic Design objęło swoimi działaniami kamienicę przy ulicy Abrahama 37.

Elewacja imponującego modernistycznego budynku, który obecnie zasłaniają reklamy i źle zaprojektowane szyldy, w pierwszym etapie zostanie oczyszczona z banerów i kasetonów. By przywrócić jej świetność i podkreślić walory architektoniczne, projektanci i artyści działający w ramach Traffic Design, stworzą nowe elementy identyfikacyjne: oznakowanie kamienicy, szyld wizytówkowy zbierający informacje o prowadzonej w budynku działalności oraz detale architektoniczne: bramę i lampę. Ważne jest również bezpośrednie otoczenie kamienicy, dlatego w miejscu starej wycieraczki powstanie zdobienie chodnika. Kultowy lokal Desdemona od lat prowadzony w parterze zostanie wyposażony w nowy szyld. 

Kurator i nadzór technologiczny: Jacek Wielebski 
Artyści: SC Szyman, Michał Połczyński 
Koordynacja: Małgorzata Bujak 

Projekt realizowany dzięki dotacji 
Miasta Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert na wdrażanie dobrych praktyk projektowych 2018.