ppnt gdynia | centrum designu

Konkurs - wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Ruszył nabór ofert w konkursie skierowanym do organizacji pożytku publicznego. Zgłoś swój projekt i stwórz razem z PPNT Gdynia | Centrum Designu dobrze zaprojektowane miasto! 

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 347/19/VIII/M ogłosił Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2019 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 25 lutego 2019 roku. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.

Cele merytoryczne zadania: 
·        estetyzacja przestrzeni publicznej
·        wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
·        wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości 
·        promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej 
·        stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów 
·        kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości 

Link do Biuletynu Informacji Publicznej:  https://bit.ly/2G5kZhF

-------------------------------------------------------------

NABÓR ZAKOŃCZONY 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 Nazwa: Re:design - targowisko Orłowo
Instytucja: Stowarzyszenie Traffic Design
Wnioskowana kwota dotacji: 99 968,00 zł
Koszt całkowity zadania: 110 940,00 zł  

Oferta nr 2 Nazwa: Interaktywne projekty artystyczne na plaży Gdynia Orłowo.
Instytucja: Fundacja MOZI
Wnioskowana kwota dotacji: 56 620,00 zł
Koszt całkowity zadania: 66 120,00 zł

-----------------------------------------------------------

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Po  zapoznaniu  się  z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdyni dofinansowanie  w wysokości 50 000,00 zł dla projektu „Re:design - targowisko Orłowo” zgłoszonego przez Stowarzyszenie Traffic Design oraz 50 000,00 zł dla projektu „Interaktywne projekty artystyczne na plaży Gdynia Orłowo” zgłoszonego przez Fundację Mozi.