ppnt gdynia | centrum designu

Jeszcze w tym roku Gdynia Orłowo zyska nowy wygląd

W ramach, organizowanego przez Miasto Gdynia, otwartego konkursu wdrażania dobrych praktyk projektowych, zrealizowane zostaną dwa projekty dedykowane Gdyni Orłowo. Nowy wygląd zyska między innymi targowisko na Placu Górnośląskim. 

Stowarzyszenie Traffic Design, w ramach konkursu na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej, weźmie na warsztat targowisko na Placu Górnośląskim. Mimo, iż miejsce słynie z wysokiej jakości towarów i dobrego zaopatrzenia, jego estetyka razi. W ramach grantu zostanie: oczyszczona elewacja od strony ul. Wielkopolskiej, uspójnione reklamy kupców oraz powstanie nowy szyld główny dla obiektu. Traffic Design przygotuje także krótki przewodnik dobrych praktyk projektowych dla lokalnych kupców, który pomoże im tworzyć bardziej estetyczne reklamy. "Liczymy, że akcja pozytywnie wpłynie na wygląd całego placu Górnośląskiego oraz wizerunek targowiska, a także będzie budować wrażliwość estetyczną kupców i ich klientów. Poprzez działania estetyzacyjne, edukacyjne i promocyjne chcemy również wspierać lokalny handel" - mówi Monika Domańska z Traffic Design.

Jesienią, za sprawą gdyńskiej fundacji Mozi, na plaży w Orłowie oraz w pobliżu parku Kolibki odbędzie się festiwal sztuki Formy Towarzyskie. W nadmorskich okolicznościach pojawią się interaktywne instalacje artystyczne, kształtujące przyjazną przestrzeń publiczną. Interaktywne projekty będą stanowiły bazę do integracji odwiedzających Orłowo, a swoją ciekawą formą zachęcą do aktywnego wypoczynku, czy zrobienia wyjątkowych, pamiątkowych zdjęć ze spacerów lub urlopu. — mówi koordynatorka oraz kuratorka festiwalu Anna Wieczorek. Ponadto instalacjom będą towarzyszyły warsztaty, zabawy i wydarzenia, skupiające się głównie wokół rozwoju artystycznego i naukowego.
Program skierowany będzie do wszystkich grup wiekowych, umożliwiając udział w projekcie każdej z zainteresowanych osób.

Projekty zostaną zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2019 roku. Na cele realizacyjne zadania przyznano kwotę 50 000,00 zł dla projektu „Re:design - targowisko Orłowo” zgłoszonego przez Stowarzyszenie Traffic Design oraz 50 000,00 zł dla projektu „Interaktywne projekty artystyczne na plaży Gdynia Orłowo” zgłoszonego przez Fundację Mozi.