ppnt gdynia | centrum designu

Centrum Designu razem z mieszkańcami Gdyni walczy ze skutkami zmian klimatycznych

Razem budujemy miasto zrównoważone. Rozwijanie nowoczesnego miasta, przyjaznego dla ludzi i klimatu nie jest możliwe bez udziału najważniejszego budulca tkanki Gdyni – jej mieszkańców; tworzą miasto i wiedzą o nim najwięcej. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić badania nad rozwiązaniami w przestrzeni miejskiej, które mogłyby wspomóc Miasto Gdynia i jej mieszkańców w walce ze skutkami zmian klimatycznych. 

Badania będą trwać do 7 grudnia. Ich celem jest poznanie potrzeb mieszkańców związanych z adaptowaniem przestrzeni do zmiany klimatu. Będą obejmować zagadnienia takie, jak:
  • · świadomość zjawiska zmian klimatycznych,
  • · działania miasta Gdynia na rzecz zmniejszania czynników wpływających na zmianę klimatu,
  • · potrzeby mieszkańców oraz aktywistów miejskich w zakresie działań proekologicznych w mieście mających wpływ na zmniejszenie skutków zmian klimatu (gospodarka odpadami, punkty naprawcze, sposoby oszczędzania i zbierania wody, przestrzenie zielone w mieście itp.),
  • · propozycje mieszkańców i aktywistów miejskich na zmiany w przestrzeni miasta, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie skutków zmian klimatu w Gdyni,
  • · określenie lokalizacji, w których powinny znajdować się rozwiązania.


Weź udział w badaniu

Badania fokusowe będą prowadzone w niewielkich grupach, aby umożliwić swobodną dyskusję pomiędzy uczestnikami. Ten zakres prowadzony jest we współpracy z Agnieszką Mróz, prowadzącą biuro projektowe Service Sandbox.

Po co to robimy?


Badania podsumowane zostaną w szczegółowym raporcie. Chcemy, aby był to punkt odniesienia dla wdrażania realnych zmian w przyszłości, opierających się na potrzebach ludzi.

Razem, każdego dnia budujemy miasto, które musi sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, susza, powodzie, czy upały – to wszystko dzieje się już dziś. Wiemy, że ta sytuacja będzie postępować i musimy nauczyć się jej przeciwdziałać. Adaptacja przestrzeni do zmiany klimatu i wzrost świadomości mieszkańców miasta musi rozgrywać się równolegle do działań mających na celu powstrzymanie katastrofy klimatycznej (takich jak zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zanieczyszczenia, zmniejszenie produkcji odpadów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, przejście na gospodarkę w obiegu zamkniętym, zrównoważone zarządzanie terenami zielonymi).

Design jest katalizatorem zmiany


PPNT Gdynia | Centrum Designu, chce być częścią pozytywnej zmiany w przestrzeni miasta. Wierzymy, że potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, których celem będzie poprawa jakości życia mieszkańców oraz zatrzymanie zmian klimatycznych w skali municypalnej.

Zachęcamy do współpracy. Śmiało, napisz do nas.