ppnt gdynia | centrum designu

Mobilne szklarnie miejskie

W trakcie tegorocznego festiwalu zostanie także zaprezentowany prototyp będący efektem projektu Mobilne szklarnie miejskie prowadzonego przez projektanta Pawła Pomorskiego z grupy Malafor

  Odbiorcami mobilnych szklarni jest w szczególności generacja 60+, na której wybór wpłynęły tradycje środowiska emerytów związane m.in. z faktem, że wiek emerytalny generuje większą ilość czasu wolnego oraz silną tęsknotę za uprawianiem ogródka. Zakres projektu szklarni obejmuje także system samowystarczalnego nawadniania, zestaw narzędzia niezbędnych do obsługi obiektu oraz system ich magazynowania, a także strefę wypoczynkową i konsumpcyjną.