ppnt gdynia | centrum designu

Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej 2017

Rozpoczęła się pierwsza odsłona nowego, miejskiego konkursu koordynowanego przez Centrum Designu Gdynia.

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 6276/17/VII/M ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 47 480,00 złotych.

Cele merytoryczne zadania:
·        estetyzacja przestrzeni publicznej
·        wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
·        wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości
·        promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej
·        stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów
·        kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości

Nabór ofert odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac. Oferty należy zgłaszać do dnia 10.07.2017 roku do godziny 16.00.
---

KONKURS UNIEWAŻNIONY

Na mocy zarządzenia nr 66448/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.07.2017 konkurs unieważniono - żadna oferta nie została złożona.