centrum designu

DESIGN ENTREPRENEURSHIP / PROJEKT UNIJNY

Design EntreprenuerSHIP to integracja i edukacja studentów, absolwentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania designem.

----- PROJEKT ZAKOŃCZONY W LIPCU 2014 r. -----

Projekt Design EnterpreneurSHIP, współfinansowany ze środków UE, skierowany jest do grupy studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów kierunków projektowych, technicznych i ekonomicznych. Podczas cyklu wykładów i warsztatów poznają oni proces design management i wspólnie opracowują rozwiązania dla wybranych firm.

Praca odbywa się w międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach – każdy po 6 osób.  Zgodnie z briefem członkowie zespołu proponują rozwiązanie, które zwiększy efektywność urządzenia przy wprowadzeniu niskokosztowych zmian oraz zwiększy sprzedaż. Dzięki integracji wiedzy z różnych dziedzin oraz połączeniu różnego rodzaju doświadczeń (także ze względu na wielokulturowość i różne systemy kształcenia), uczestnicy opracowują rozwiązania, które firmy mogą zastosować jako punkt wyjścia do dalszego opracowania i wdrożenia. W efekcie powstaje uniwersalne curriculum na temat interdyscyplinarnej edukacji w zakresie wzornictwa.

Więcej informacji na: www.design-eship.eu

----- PROJEKT ZAKOŃCZONY W LIPCU 2014 r. -----