ppnt gdynia | centrum designu

Creative Traditional Companies Cooperation

CTCC, czyli Creative Traditional Companies Cooperation, to projekt unijny koncentrujący się na wzroście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim.

Tradycyjne sektory przemysłu są podstawą gospodarki regionalnej, jednak ich działalność w widoczny sposób wpływa na środowisko naturalne. Kluczowe znaczenie ma transport morski, który odpowiada za  eksport 90% towarów przeznaczonych na rynki spoza Unii Europejskiej. Działalność związana z morzem – transport, przemysł, produkcja i wykorzystanie energii, turystyka – powinna być stale unowocześniana, aby zmniejszyć jej negatywny wpływ na przyrodę.

Celem projektu jest rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę międzysektorową. Grupę docelową stanowi ok. 200 firm z Dani, Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski.

Zadania realizowane w ramach projektu:
  1. + stworzenie platformy współpracy między sektorem kreatywnym a tradycyjnymi sektorami przemysłu działającymi w obszarze morskim;
  2. + opracowanie metodologii szkoleń dotyczących międzysektorowego poszukiwania innowacji; 
  3. + przygotowanie 30 konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  4. + opracowanie 4 trwałych mechanizmów zapewniających kontynuację i finansowanie opracowanych modeli po okresie realizacji projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020

Budżet projektu: 1 583 075 €

Projekt  CTCC  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.  
 

Więcej informacji: 
https://southbaltic.eu/-/ctcc-creative-traditional-companies-cooperation

PL-> http://www.ctcc.pl/
EN-> http://www.movecreative.eu/