centrum designu

BALTIC FASHION / PROJEKT UNIJNY

Do głównych zadań projektu Baltic Fashion należy wsparcie przedsiębiorstw i projektantów z branży modowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma on również na celu umożliwianie współpracy między projektantami z poszczególnych krajów, a dzięki różnorodności kulturowej uczestników wydobyć ciekawą mieszkankę tradycji, stylów i pomysłów.

------- PROJEKT ZAKOŃCZONY  W GRUDNIU 2013 R.------

Projekt Baltic Fashion ma na celu zbudowanie sieci wsparcia dla przedsiębiorców z sektora mody w regionie krajów nadbałtyckich. Odbywa się to poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk. W tym celu stworzona została silna grupa 12 partnerów, w tym władz regionalnych, przedstawicieli  organizacji wspierających rozwój biznesu, izb włókiennictwa oraz placówek edukacyjnych – wszystkie  z obszaru Morza Bałtyckiego. W efekcie ukończenia projektu powstanie portal informacyjny oraz zawiąże się sieć kontaktów pod nazwą Baltic Fashion Network.  

CELE PROJEKTU:
Innowacyjne warsztaty
Punkty informacyjne
Portal informacyjny
Dyskusje specjalistów
Uzupełnianie wiedzy
Wymiana dobrych praktyk Innowacyjne metody produkcji
Sieć kontaktów
Promocja Transfer wiedzy o innowacjach
Szkolenia i coaching
Plany biznesowe

Więcej informacji na stronie www.baltic-fashion.de
Projekt finansowany przez Unię Europejską.

------- PROJEKT ZAKOŃCZONY  W GRUDNIU 2013 R.------