centrum designu

Weź udział w projekcie unijnym i dołącz do międzynarodowej sieci

Projekt Creative Traditional Companies Cooperation to idea skupiająca partnerów i interesariuszy z 5 krajów (Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy i Danii), którzy chcą zwiększyć potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez, szkolenia i wydarzenia podnoszące kompetencje dzięki współpracy sektora tradycyjnego z kreatywnym oraz tworzenie sieci kooperacji.


Możesz wziąć udział w projekcie jeśli:

- jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą,
posługujesz się językiem angielskim,
- należysz do sektora 
przemysłu tradycyjnego
(transportu morski oraz budowa statków, odnawialna produkcja energii, turystyka morska)
sektora kreatywnego (design, architektura, marketing i reklama, oprogramowanie, projektowanie gier),

- działasz w województwie pomorskim,
chcesz zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną oraz umocnić wizerunkiem firmy,
jesteś otwarty, aby odkrywać regiony i poznawać kulturę w ramach współpracy międzysektorowej
z  Danią, Niemcami, Litwą i Szwecją.

Co możesz zyskać:
1/ Pozycjonowanie instytucji na Interaktywnej Mapie projektu  (www.movecreative.eu)
Mapa projektu CTCC jest narzędziem online skupiającym instytucje zaangażowane we współpracę międzysektorową. Platforma pozwala zaistnieć na międzynarodowym forum oraz pozyskać partnerów zarówno z sektora tradycyjnego, jak i kreatywnego.

2/ Udział w Kongresie Kreatywnym w Szczecinie | 10-11 października 2018
Udział w anglojęzycznym wydarzeniu dotyczącym podnoszenia kompetencji przedsiębiorstw sektora tradycyjnego oraz kreatywnego poprzez współpracę z wykwalifikowanymi ekspertami :
Lynne Elvis – specjalista ds. Zarządzania projektami oraz Zrównoważonego projektowania o 20-letnim doświadczeniu. Specjalizuje się w wyjaśnianiu celów strategicznych, ułatwianiu udanego projektu oraz utrzymywaniu pozytywnych relacji biznesowych.
Itziar Pobes Gamarra – ekspert o wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania dla zrównoważonego rozwoju
Marc Garcia Fortuny – współzałożyciel We Question Our Project, firmy konsultingowej zajmującej się projektowaniem usług w Barcelonie. Współpracuje z firmami i organizacjami non-profit w realizacji projektów lokalnych, regionalnych i europejskich.  

3/ Udział w szkoleniu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia | kwiecień 2019
Szkolenie ma na celu pogłębienie kompetencji Przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi projektowania usług, produktów lub struktur organizacyjnych. Szkolenie pozwala na współdziałanie z kreatywnymi ludźmi i wybitnymi ekspertami. Zainteresowane przedsiębiorstwa wspierać będziemy w procesie tworzenia wartości dla klienta oraz przeprowadzimy ocenę ich potrzeb. Ułatwimy nawiązanie oraz kontynuację współpracy ze specjalistami z branży kreatywnej.

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty przejazdów oraz noclegów. Wszystkie wydarzenia w projekcie będą odbywać się w języku angielskim.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Jeżeli reprezentujesz sektor tradycyjny wejdź tutaj.
Jeżeli reprezentujesz sektor kreatywny wejdź tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
20.09.2018.

PRZECZYTAJ REGULAMIN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020 
Budżet projektu: 1 583 075 € 
Projekt  CTCC  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk

www: www.ctcc.pl
strona międzynarodowa: http://www.movecreative.eu/ 

Partner: