ppnt gdynia | centrum designu

TRAWA DO RZECZY

Gdyński szlak rekreacyjny to projekt promujący zieloną przestrzeń publiczną w śródmieściu Gdyni jako miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom.

Przyszedł czas na eksploatację miejskich skwerów i parków – miejsc, które istnieją i stanowią potencjał Gdyni – trzeba nadać im nowe czytelne funkcje rekreacyjne. Centrum Designu Gdynia kreuje przy tym nowy wyróżnik miasta cenionego za wysoką jakość życia mieszkańców. Projekt podnosi atrakcyjność terenów zielonych i znajduje miejsce na design w przestrzeni publicznej, tworząc zestaw obiektów dedykowanych Gdyni.

Projekt 
Trawa Do Rzeczy stwarza nowe możliwości do codziennego kontaktu ludzi ze współczesnym wzornictwem. W tym celu kreujemy nowy całoroczny szlak rekreacyjny wiodący przez zielone skwery i parki, w których design zajmie swoje trwałe miejsce.

W ramach konkursu Trawa Do Rzeczy artyści i projektanci mają szansę na stworzenie obiektów i przedmiotów dedykowanych rozmaitym działaniom na świeżym powietrzu, a zarazem w atrakcyjny sposób modelujących otwartą zieloną przestrzeń Śródmieścia. Koncepcja opiera się na powiązaniu rekreacji z projektowaniem. Ciekawy obiekt ma inspirować do aktywności i korzystania z oznaczonej nim przestrzeni, a to z kolei stanowi interesujące wyzwanie dla projektantów.

Zgodnie z przekonaniem, że epoka tabliczek z zakazem „nie deptać trawników” dawno już minęła, szlak ma zachęcać do tego, by korzystać z nich śmiało i – przede wszystkim – kreatywnie. W rezultacie ma stwarzać możliwości do nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz rozwijania wartościowych społecznych relacji, międzypokoleniowych i interdyscyplinarnych. Przebieg szlaku rekreacyjnego Trawa Do Rzeczy zakłada, że trasa szlaku wiedzie przez kolejne punkty położone w pasie ograniczonym z jednej strony przez linię brzegową, od Molo Południowego po Bulwar Nadmorski, a z drugiej – przez oś ulicy Świętojańskiej. Obszar ten najlepiej pokazuje fenomenalną specyfikę gdyńskiego Śródmieścia, w którym niemal na każdym kroku można być bardzo blisko morza, a zarazem funkcjonować w tętniącym życiem mieście.

Dotychczasowe edycje:

Park Sue Ryder
Park Rady Europy
Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego