ppnt gdynia | centrum designu

Za nami wystawa „Future Living. Duńskie Miasta Przyszłości”

W PPNT Gdynia przez ponad dwa miesiące można było zobaczyć wystawę poświęconą rozwojowi miast. Innowacyjne podejście duńskich architektów i urbanistów to forma dobrej praktyki, która może stanowić inspirację również dla naszych rozwiązań. 

Wystawa „Future Living. Duńskie miasta przyszłości” prezentowana była wcześniej również w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. W Gdyni zakończyła swoją podróż po Polsce i cieszyła się dużym zainteresowaniem od samego początku. Ekspozycji od otwarcia towarzyszyły spotkania z odbiorcami. W czasie wernisażu Flemming Svendsen z duńskiej pracowni projektowej CEBRA opowiedział o działalności związanej z innowacyjnym projektowaniem ukierunkowanym na zrównoważony rozwój społeczny. W styczniu br. podjęliśmy także dyskusję wraz z Piotrem Czyżem (Politechnika Gdańska) i Barbarą Marchwicką (Laboratorium Innowacji Społecznych) na temat lokalnych problemów w rozwoju miasta.

Na wystawie zaprezentowane zostały m.in. projekty podejmujące tematy: zrównoważonego rozwoju miast i terenów podmiejskich, jakości życia i edukacji oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Są one przykładami na to, jak można myśleć o przyszłości miast i wpływać na rozwój społeczny nie zmniejszając szans kolejnych pokoleń na zdrowie i dobre życie. Budownictwo cyrkularne, zrównoważone mieszkania społeczne, działania integrujące i budujące tożsamość mieszkańców to tylko niektóre z prezentowanych projektów, które mieli okazję zobaczyć odwiedzający.

Galerię w PPNT Gdynia odwiedziło niemal 700 osób w wykładzie i dyskusji uczestniczyło ponad 200 osób. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie ekspozycją.

organizatorzy: PPNT Gdynia | Centrum Designu, Duński Instytut Kultury, Teknik og Miljø/Aarhus Kommune, Rising