ppnt gdynia | centrum designu

Między budynkami – projektowanie dla osiedla Witomino i jego mieszkańców. Wystawa w procesie.

Na podstawie raportów, obserwacji i spacerów badawczych projektanci z DESK. Design Kolektyw wyłonili 6 zagadnień charakterystycznych dla dzielnicy Witomino. Uczestnicząc w projekcie będziemy zastanawiać się nad tym w jaki sposób postrzegane jest osiedle? Jak wyglądają relacje pomiędzy mieszkającymi tu seniorami i dziećmi? W jaki sposób wykorzystywane jest sąsiedztwo lasu? Czy mieszkająca na Witominie młodzież znajdzie tu przestrzeń, gdzie może wspólnie spędzać czas? Czy w dzielnicy jest miejsce na aktywność fizyczną? Pytaniom tym towarzyszyć będą przykłady pokazujące udane rozwiązania, które wprowadzone zostały na świecie. 

Dyskusja o powstających w Polsce w latach 70 i 80 XX wieku osiedlach z wielkiej płyty, coraz częściej staje się także domeną projektantów, którzy chętnie proponują rozwiązania mające poprawić i usprawnić realizacje powstałe kilkadziesiąt lat temu. Wyrosłe ze szlachetnych idei, dostępu wszystkich mieszkańców do światła, przestrzeni i słońca, blokowiska są dziś często krytykowane, szczególnie ze względu na obecny stan techniczny i zaniedbania infrastrukturalne. Z drugiej strony wielu mieszkańców chwali sobie komfort życia, panujące relacje sąsiedzkie, bliskość terenów zielonych czy dostępność usług. Przykładem takiego miejsca jest gdyńskie Witomino, które swój obecny charakter zaczęło zyskiwać w latach 60. XX wieku, a wciągu 20 lat stało się ono miejscem zamieszkania około 20 tysięcy osób. Wystawa Między budynkami powstała z chęci przyjrzenia się temu miejscu. 

Tytuł wystawy nawiązuje do książki „Życie między budynkami” Jana Gehla, opublikowanej w latach 70., gdy kształtowało się Witomino. Idee teoretyków takich jak Jan Gehl, a także Christopher Alexander czy Jane Jacobs, dziś na nowo rozpalają wyobraźnię osób podejmujących się projektowania przestrzeni publicznych, dlatego stały się punktem wyjścia dla stworzenia ekspozycji.
Wystawa ma dynamiczny charakter. Pokazane na wernisażu zagadnienia stanowić będą jedynie punkt wyjścia do dalszych spotkań, dyskusji i poszukiwania rozwiązań dedykowanych dzielnicy Witomino. Rezultaty warsztatów pojawiać się będą w przestrzeni wystawy, budując na niej nowe wątki. Dzięki takiej formie możliwe stanie się również przybliżenie widzowi procesu pracy projektanta.

Między budynkami – projektowanie dla osiedla Witomino i jego mieszkańców. Wystawa w procesie.

Czas trwania:
28.11 - 11.12. 2015
godz. 12:00-20:00
Miejsce:
Galeria Centrum Designu Gdynia
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | budynek III
Al. Zwycięstwa 96/98 Gdynia


Kuratorzy wystawy  
DESK Design Kolektyw: Joanna Charczuk, Marta Kołacz, Sara Wikiel, Judyta Wojciechowska, Krzysztof Zachaj
 

DESK Design Kolektyw to grupa przyjaciół, a zarazem koło naukowe działające na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku . W jej skład wchodzą studenci, doktoranci, a także absolwenci wydziału. Łączy ich chęć do tworzenia kolektywnych działań i bycia częścią designerskiego dyskursu, a także potrzeba przełamywania schematów.   Celami DESKu są aktywność na rzecz popularyzacji wzornictwa, promocja młodych twórców, a także dobra zabawa. Kolektyw chętnie angażuje się w działania operujące na granicy różnych dziedzin, uważając interdycyplinarność za jedną z największych wartości we współczesnym designie. Opiekunem koła jest kuratorka i historyk designu Marta Kołacz.