ppnt gdynia | centrum designu

Warsztaty z gdyńskimi seniorami

W 2012 roku w ramach moderowanych spacerów z seniorami zidentyfikowano kilka elementów przestrzeni publicznej wymagających usprawnienia. Jednym z nich są wiaty przystankowe. 

 Z zebranych uwag wynika, że osoby starsze najczęściej zwracały uwagę na nieczytelność informacji umieszczonych na przystankach oraz ogólny bałagan informacyjny. Rozkłady jazdy są przede wszystkim zbyt małe, a przypadkowe ich rozmieszczenie i brak odpowiedniego oświetlenia utrudnia odczytanie informacji w godzinach wieczornych.

 Mając na uwadze uzyskane informacje zaprosiliśmy seniorów na warsztaty, których celem było dokładne omówienie i wspólne opracowanie rozwiązań. Efektem spotkania są wytyczne dla projektanta, które pozwolą stworzyć  czytelny projekt dla różnych grup wiekowych. Warsztaty poprowadziła Magalena Małczyńska-Umeda, projektantka, która od 10 lat pracuje jako konsultant w dziedzinie komunikacji wizualnej.

 
Gdyński dialog z seniorami – mechanizm kształtowania przestrzeni miasta, w odpowiedzi na potrzeby osób starszych to szereg inicjatyw realizowanych przez władze samorządowe, mających jeden wspólny mianownik - jest nim analiza przestrzeni miasta i planowanie przekształceń tej przestrzeni w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna seniorom.