ppnt gdynia | centrum designu

Projekt Witomino.

Powstanie miejski Ogród na Witominie. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto wraz z Centrum Designu Gdynia i Centrum Innowacji Społecznych realizuje Projektu Witomino. 

 Ma on na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych w dzielnicy Gdynii - Witominie w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Stowarzyszenia Vitava. Razem z pracownikami Vitawy powstała koncepcja Miejskiego Ogródu, która będzie służyła mieszkańcom i przede wszystkim dzieciom. Dzieci w ramach współpracy z Centrum będą opiekowały się miejscem, a także w ramach zajęć ogrodniczych będą rozwijały swoje zdolności poprzez uprawę różnorodnych roślin. Będą uczyły się jednocześnie odpowiedzialności za przestrzeń, sumienności i współpracy. Wspierać ich w tym będą seniorzy z lokalnego klubu seniora, którzy również włączyli się w proces konsultacji projektu.   

Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://web.facebook.com/ProjektWitomino

Projekt wyłoniony został na podstawie Otwartego Konkursu Ofert na zadania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Finansowany jest z Budżetu Miasta Gdyni.