ppnt gdynia | centrum designu

Paulina Kisiel, kierownik Gdynia Design Days, dołączyła do Zarządu BEDA.

BEDA (The Bureau of European Design Assotiations) to największe i najbardziej prestiżowe zrzeszenie, skupiające projektantów z całej Europy. Powołanie Pauliny Kisiel na to stanowisko nie tylko niewątpliwy prestiż, ale również możliwość jeszcze większego niż dotąd promowania Gdyni i  gdyńskich projektantów na arenie międzynarodowej.

29 maja podczas spotkania, po raz pierwszy zorganizowanego zdalnie, organizacje członkowskie BEDA (z 22 europejskich państw członkowskich oraz Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) wybrały nowy zarząd na kadencję 2020-2022.

Szansa dla projektantów
Głównym zadaniem BEDA jest promowanie wzornictwa w kręgach biznesowych w całej Europie. Bez wątpienia obecność Pauliny Kisiel w zarządzie organizacji zwiększy także szanse gdyńskich projektantów na promocję ich twórczości na międzynarodowych rynkach.

Długoletnia tradycja
Początki BEDA sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy wiedza i świadomość wpływu, jaki projektanci mogli mieć na biznes, była niewielka. Dziś  BEDA posiada 47 członków z około 25 państw. Zrzesza organizacje publiczne, które promują wzornictwo na poziomie krajowym lub regionalnym, a także stowarzyszenia zawodowe projektantów z całej Europy. Zasługą stowarzyszenia jest także uruchomieniem szeregu europejskich inicjatyw na rzecz innowacji w zakresie wzornictwa, w tym projektu Design for Europe.

Gdynia doceniona

Wybór Pauliny Kisiel na członka zarządu tego prestiżowego gremium nie jest przypadkowy. Organizacja na swojej stronie  internetowej, wspominając o festiwalu Gdynia Design Days (GDD), określa go mianem najbardziej topowego wydarzenia w regionie Morza Bałtyckiego. Każda edycja GDD służy jako pretekst do dyskusji na tematy związane z szeroko pojętym projektowaniem w kontekście zachodzących na świecie zmian. Wszystkie wystawy, warsztaty, wykłady i debaty, organizowane w ramach festiwalu dotyczą aktualnych tematów z zakresu technologii, projektowania procesów, ekologii, mody, architektury, urbanistyki i rzemiosła. Gdyński festiwal idealnie więc wpisuje się w misję BEDA łącząc świat designu ze światem biznesu.
 - Mam nadzieję, że moja obecność na pokładzie zarządu będzie okazją do zwiększenia międzynarodowej widoczności Gdynia Design Days. Oferowane przez nas wydarzenia dotyczą aktualnych tematów i skierowane są do każdego, kto jest zafascynowany projektowaniem i chce dowiedzieć się w jaki sposób design może wpływać na rozwój społeczny i gospodarczy regionu i kraju – deklaruje Paulina Kisiel.


Paulina Kisiel kierownik Gdynia Design Days i Centrum Designu Gdynia będzie reprezentować Polskę w zarządzie BEDA przez najbliższe dwa lata, zasiadając obok:

- W czasie przebudowy przyszłości dla nowej generacji Europy bardzo ważne jest, aby BEDA mogła skorzystać ze zróżnicowanej i głębokiej wiedzy członków Rady. Cieszę się, że organizacje członkowskie BEDA nadal aktywnie wspierają naszą bieżącą pracę, mianując i wybierając prawdziwie reprezentatywny zarząd z całej Europy – skomentowała skład nowego zarządu jego
przewodnicząca - Päivi Tahkokallio.


Aktualny skład zarządu BEDA: https://www.beda.org/news/beda-elects-2020-22-board-and-welcomes-three-new-members/

BACKGROUND:

Paulina Kisiel od 2012 roku zaangażowana w tworzenie nowej jakości festiwalu Gdynia Design Days,
a także bieżących działań w ramach PPNT Gdynia | Centrum Designu. Jej codzienna praca jako kierownika festiwalu Gdynia Design Days skupia się na dokładnej obserwacji trendów oraz dostosowaniu programu festiwalu do potrzeb jego odbiorców.
Nagrodzona tytułem Stratega Roku 2017 przez magazyn Design Alive, nominowana w Pomorskie Sztormy plebiscyt „Gazety Wyborczej Trójmiasto” w kategorii Człowiek Roku. Ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz Design Management na SWPS. Roczny urlop dziekański poświęciła pracy w biurze architektonicznym w Londynie. Na co dzień związana z autorską pracownią architektoniczną studioturbo.pl. Wyróżniona nagrodą główną za inwestycję roku 2019 – „Muszla Gdynia”

The Bureau of European Design Assotiations (BEDA)
jest organizacją non-profit finansowaną w całości przez swoich członków. Jest prowadzona przez zarząd wybierany przez jego członków co dwa lata. Co dwa lata wybiera również Prezydenta i Wiceprezydenta, swoją siedzibę ma w Brukseli.