centrum designu gdynia

Wystawa Pod Osłoną Sztuki

Pod Osłoną Sztuki to wystawa sztuki użytkowej dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszy prezentacja dzieła artystów, którzy  specjalnie zaprojektowali osłony na koła wózków inwalidzkich dla dzieci, a także warsztaty plastyczne polegające na wykonywaniu form i odlewów z gipsu.

Akcja ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami oraz środowiskiem artystycznym, a także promowanie kreatywnego przenikania sztuki do życia codziennego. Sztuka jako dyscyplina, w której ograniczenia fizycznie są najmniej istotne, ma często niezwykłą moc terapeutyczną  - jest idealnym medium realizacji projektów integracyjnych.
Wystawa ma stanowić podstawę do podjęcia dyskusji na temat funkcjonowania sztuki w sferze życia codziennego i jej wpływu na obszary tematów trudnych społecznie. W tym konkretnym przypadku istotny jest problem zadań projektowych w obrębie niepełnosprawności ruchowej w ramach tworzenia pracy dla artystów, a także ujmowanie sztuki jako narzędzia przełamywania wszelkich granic, umożliwiającego każdemu rozwój myślenia i patrzenia na świat.
Organizator: Bogdan Olech

Miejsce: Galerii Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Data: 02-24.02.2013

PROGRAM - 02.02.2013 r.:
10.00 – 15.00 warsztaty plastyczne
- na początek śniadanie przygotowane przez Mariolę Białołęcką „Creative healthy food and balance” wraz z krótką prelekcją na temat prawidłowego odżywiania,
- malowanie osłon oraz wykonywanie form i odlewów z gipsu,
- wykłady Polskiej Akademii Dzieci – troje dzieci zaprezentuje swoje doświadczenia.
17.00 wernisaż wystawy
- powitanie, krótki wykład pt. KOLOR/ KOŁO/ WÓZEK, wręczenie osłon.
18.30 koncert– Sopocki Chór Kameralny Continuo