ppnt gdynia | centrum designu

Wystawa Pod Osłoną Sztuki

Pod Osłoną Sztuki to wystawa sztuki użytkowej dla dzieci. Wydarzeniu towarzyszy prezentacja dzieła artystów, którzy  specjalnie zaprojektowali osłony na koła wózków inwalidzkich dla dzieci, a także warsztaty plastyczne polegające na wykonywaniu form i odlewów z gipsu. 

Akcja ma na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami oraz środowiskiem artystycznym, a także promowanie kreatywnego przenikania sztuki do życia codziennego. Sztuka jako dyscyplina, w której ograniczenia fizycznie są najmniej istotne, ma często niezwykłą moc terapeutyczną  - jest idealnym medium realizacji projektów integracyjnych.
Wystawa ma stanowić podstawę do podjęcia dyskusji na temat funkcjonowania sztuki w sferze życia codziennego i jej wpływu na obszary tematów trudnych społecznie. W tym konkretnym przypadku istotny jest problem zadań projektowych w obrębie niepełnosprawności ruchowej w ramach tworzenia pracy dla artystów, a także ujmowanie sztuki jako narzędzia przełamywania wszelkich granic, umożliwiającego każdemu rozwój myślenia i patrzenia na świat.
Organizator: Bogdan Olech

Miejsce: Galerii Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Data: 02-24.02.2013

PROGRAM - 02.02.2013 r.:
10.00 – 15.00 warsztaty plastyczne
- na początek śniadanie przygotowane przez Mariolę Białołęcką „Creative healthy food and balance” wraz z krótką prelekcją na temat prawidłowego odżywiania,
- malowanie osłon oraz wykonywanie form i odlewów z gipsu,
- wykłady Polskiej Akademii Dzieci – troje dzieci zaprezentuje swoje doświadczenia.
17.00 wernisaż wystawy
- powitanie, krótki wykład pt. KOLOR/ KOŁO/ WÓZEK, wręczenie osłon.
18.30 koncert– Sopocki Chór Kameralny Continuo