ppnt gdynia | centrum designu

Muzeum na dobrej drodze

Gdzie kończy się miasto? Jak kreatywnie zintegrować portowe tereny z miejskim centrum? Czy droga do Dworca Morskiego może być przyjemną trasą dla spacerowiczów? Za nami druga edycja warsztatów Gdynia-Design for all prowadzonych przez Pete’a Kerchera, mających na celu zbudowanie świadomości przemyślanego i zrównoważonego projektowania przestrzeni miejskich.  

Tym razem Centrum Designu Gdynia w porozumieniu z Muzeum Emigracji podjęło się urozmaicenia infrastruktury szlaku pieszego ciągnącego się od Placu Kaszubskiego do ul. Polskiej. W efekcie powstały 3 propozycje rozwiązań, z których jedna – zwycięska – zostanie wdrożona w życie już wiosną 2014 r. 

W ramach II edycji warsztatów „Gdynia - Design for All”, studenci trójmiejskich kierunków projektowych, pod okiem Pete’a Kerchera – wybitnego doradcy strategicznego ds. designu, stworzyli trzy koncepcje oznakowania trasy wiodącej do placówki. Po konsultacjach w gronie reprezentantów różnych instytucji: Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Designu Gdynia, Politechniki Gdańskiej oraz Urzędu Miasta Gdyni wybrano najciekawszą pracę, w której mieszkańców do historycznego Dworca, pod adres Gdynia, Polska 1, poprowadzą historie i postacie emigrantów.

Zadanie studentów polegało na zaproponowaniu projektów koncepcyjnych, które wejdą w artystyczny dialog z portowym otoczeniem Dworca, jak i historycznym kontekstem miejsca. Dzięki uatrakcyjnieniu przestrzeni przedłużony zostanie naturalny szlak spacerowy od centrum miasta aż po Dworzec Morski. Takie działania pozwolą zachować wyjątkowy charakter terenów industrialnych, a jednocześnie uczynią ten portowy fragment miasta bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów. Całkowity budżet na realizację projektu to 100 tysięcy złotych, w związku z czym rozwiązania muszą mieć charakter trwały, ale niskobudżetowy.
Wyróżniona koncepcja uczestników warsztatów zakładała rozstawienie na szlaku ażurowych, metalowych figur postaci z bagażami w rękach. Odwiedzający Muzeum „szedłby” wspólnie z nimi do Dworca Morskiego  – miejsca w którym razem zaczną podróż. W drodze do muzeum towarzyszylibyśmy ludziom opuszczającym miasto, moglibyśmy nawet posłuchać ich historii wypisanych na figurach lub pojawiających się na telefonach z użyciem kodu QR. Dla dzieci natomiast przygotowano serię mini-gier, polegających na rozwiązywaniu bardzo prostych zagadek, umieszczonych w pobliżu metalowych sylwetek.
Pomysły studentów posłużą za inspirację i punkt wyjścia dla docelowego projektu muzealnych drogowskazów. Zawiązał się zespół projektowy, w ramach którego dr Piotr Czyż z Politechniki Gdańskiej, wspólnie z zaproszonymi do prac studentami oraz przy konsultacji z Muzeum Emigracji oraz Centrum Designu Gdynia rozwinie wstępną koncepcję w projekt wykonawczy. W opublikowanym na stronie Muzeum raporcie z warsztatów „Gdynia - Design for All” zapoznać się można z opisem i oceną ekspercką wszystkich trzech wizji powstałych na warsztatach. Warto dodać, że znaczący wpływ na ich kształt mieli sami mieszkańcy miasta, którzy aktywnie i chętnie dzieli się swoimi uwagami, opiniami i pomysłami podczas specjalnych, moderowanych spacerów po terenie portu zorganizowanych w październiku 2013 r.

Koncepcja stworzenia rozwiązań projektowych powstała dzięki formule warsztatów opracowanej przez Centrum Design Gdynia. Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce na przełomie lat 2011/2012 i poświęcona była dzielnicy Gdynia-Dąbrowa. Grupa studentów zmierzyła się wówczas z tematem ulepszenia infrastruktury gdyńskiego osiedla, którego szlaki komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Nieergonomiczne schody, trudno dostępne podjazdy czy zbędne oznakowania utrudniają swobodne poruszanie się osobom nie w pełni sprawnym czy w podeszłym wieku. Pomysłodawcą, organizatorem i głównym koordynatorem było Centrum Designu Gdynia, we współpracy z wiceprezydentem Miasta Gdyni Michałem Guciem i wybranymi przedstawicielami jednostek miejskich Urzędu Miasta Gdyni. Realizacja koncepcji powstałych podczas warsztatów będzie mieć miejsce wiosną 2014 roku. Obecnie przygotowywane są projekty wykonawcze.

Potrzeba realizacji warsztatów wynikneła jako część inicjatywy „Gdynia w dialogu z mieszkańcami” podjętej przez Urząd Miasta Gdyni w roku 2010. Opierała się ona na prowadzeniu polityki lokalnej i regionalnej poprzez kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i włączaniu obywateli w formułowanie strategii rozwoju. Działanie świadomie miało na celu aktywizować społeczeństwo do udziału w kwestiach kształtowania przestrzeni publicznej dzięki wspólnemu dialogowi władz samorządowych i mieszkańców miasta, czyli w tym przypadku odbiorców wprowadzanych zmian. W efekcie działania w przestrzeni miejskiej  można określić jako „partycypatywne”, oparte na współdziałaniu, zwiększające rolę mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym działań w mieście.

W drugiej połowie 2014 roku odbędzie się kolejna, III edycja warsztatów. Nabór dla studentów kierunków projektowych zostanie ogłoszony na Facebooku oraz portalu Centrum Designu Gdynia. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń, ponieważ rzadko kiedy projekty powstałe w salach warsztatowych mają potencjał do wdrożenia, a dzięki formule „Gdynia-Design for All” młodzi projektanci mają niepowtarzalną szansę zbudować swoje CV i móc na początku swojej kariery pochwalić się zrealizowanym projektem.


Pete Kercher – Prowadzący - Ambasador, członek i założyciel EIDD Design for All Europe, czyli organizacji wspierającej czynną interakcję i komunikację pomiędzy teorią a praktyką projektowania dla wszystkich. Wykładowca i autor wielu publikacji, wybitny jeżeli chodzi o konsultacje w sprawach wykorzystania designu w strategiach miasta. Prelegent podczas międzynarodowych konferencji i seminariów, szanowany członek wielu organizacji naukowych, konsultingowych i publicystycznych oraz juror na międzynarodowych konferencjach i rozdaniach nagród. Obywatel świata, zorientowany w najnowszych trendach w sprawach projektowania, ale przede wszystkim aktywny propagator idei Design for All, czyli projektowania dla wszystkich.


więcej informacji:
Malwina Studzińska I Centrum Designu Gdynia I m.studzinska@gci.gdynia.pl I 058 698 22 33
Joanna Wojdyło I Muzeum Emigracji w Gdyni I j.wojdylo@muzeumemigracji.pl I 058 623 35 93