centrum designu gdynia

Konkurs - wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Rozpoczął się nabór ofert w konkursie skierowanym do organizacji pożytku publicznego. Zgłoś swój projekt i zrealizuj go razem z Centrum Designu Gdynia. Twórzmy razem lepsze miasto!

PRZEDŁUŻENIE TEMINU NABORU OFERT

Nabór ofert odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac. Oferty należy zgłaszać do dnia 09.03.2018 roku do godziny 16.00.
---

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 7384/18/VII/M ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.

Cele merytoryczne zadania:
·        estetyzacja przestrzeni publicznej
·        wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
·        wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości
·        promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej
·        stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów
·        kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości


Link do Biuletynu Informacji Publicznej