ppnt gdynia | centrum designu

Konkurs - wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Rozpoczął się nabór ofert w konkursie skierowanym do organizacji pożytku publicznego. Zgłoś swój projekt i zrealizuj go razem z Centrum Designu Gdynia. Twórzmy razem lepsze miasto!

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia nr 7384/18/VII/M ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 złotych.

Cele merytoryczne zadania:
·        estetyzacja przestrzeni publicznej
·        wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni
·        wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości
·        promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej
·        stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów
·        kreowanie  przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości

Link do Biuletynu Informacji Publicznej 

---
PRZEDŁUŻENIE TEMINU NABORU OFERT

Nabór ofert odbywa się za pośrednictwem systemu Witkac. Oferty należy zgłaszać do dnia 09.03.2018 roku do godziny 16.00.
---
NABÓR ZAKOŃCZONY 

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 
Nazwa: Re:design – Abrahama 37 
Instytucja: Stowarzyszenie Traffic Design 
Wnioskowana kwota dotacji: 93 800,00 zł 
Koszt całkowity zadania: 107 500,00 zł   

Oferta nr 2 

Nazwa: SMOGOWIEC – przestrzenna instalacja przeciwsmogowa 
Instytucja: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto 
Wnioskowana kwota dotacji: 77 500,00 zł 
Koszt całkowity zadania: 77 500,00 zł 
---
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej Prezydent Miasta Gdyni przyjął do realizacji Ofertę nr 1, przyznając następującą kwotę dotacji:

Stowarzyszeniu Traffic Design na zadanie - Re:design - Abrahama 37 - 82 730,00 zł.