ppnt gdynia | centrum designu

Gdynia-Design for all. Warsztaty z Pete’em Kercherem

Gdzie kończy się miasto? Jak kreatywnie zintegrować portowe tereny z miejskim centrum? Czy droga do Dworca Morskiego może być przyjemną trasą dla spacerowiczów? Przed nami druga edycja warsztatów Gdynia-Design for all prowadzonych przez Pete’a Kerchera. Ponownie skupimy się na budowaniu świadomości przemyślanego i zrównoważonego projektowania przestrzeni miejskich. Nabór na warsztaty rusza 14 października. 

Tematem drugiej edycji warsztatów „Gdynia-Design for All“ jest przedłużenie szlaku pieszego, który niedługo stanie się często uczęszczaną trasą nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i turystów odwiedzających Muzeum Emigracji w Gdyni. Zadanie uczestników polegać będzie na zaproponowaniu niskobudżetowych rozwiązań, które zachęcą mieszkańców do spacerowania dotąd raczej sporadycznie uczęszczanym szlakiem, czyli od Placu Kaszubskiego do ul. Polskiej, gdzie na przełomie 2014/2015 roku otwarta zostanie siedziba Muzeum Emigracji. Celem warsztatów jest także zagospodarowanie przestrzeni w taki sposób, aby stanowiła naturalne przedłużenie ciągu komunikacyjnego od centrum miasta. Efekt zostanie osiągnięty dzięki projektom koncepcyjnym, które wejdą w artystyczny dialog z portowym otoczeniem, jak i historycznym kontekstem miejsca. Konwencja rozwiązań ma pomóc zachować charakter terenów industrialnych, czyniąc jednocześnie przestrzeń przyjaźniejszą dla mieszkańców i turystów, którzy – szczególnie w sezonie letnim  – licznie docierają do Gdyni na pokładach statków pasażerskich.

Warsztaty rozpoczną się 17 oraz 19 października od dwóch moderowanych spacerów, mających na celu zapoznanie się z potrzebami i niedogodnościami, jakie napotykają w tym miejscu mieszkańcy Gdyni. W połowie miesiąca rozpocznie się również rekrutacja uczestników warsztatów. Ponownie będą to studenci kierunków projektowych Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy pod okiem Pete’a Kerchera, opracują rozwiązania dla wybranego obszaru.

PROGRAM WARSZTATÓW:
Wstęp |
 17 października, godz. 17:30 oraz 19 października godz. 11:00 | 
moderowany spacer w celu przeprowadzenia dialogu z mieszkańcami miasta (we współpracy z działem Innowacji Społecznych PPNT). Zbiórka pod pomnikiem Antoniego Abrahama.
Etap 1 | 
05–06.11.2013 | wycieczka z uczestnikami w teren, warsztaty 
Etap 2
 | 27.11.2013 | kontynuacja warsztatów 
Finał | 
28.11.2013 |
prezentacja prac przez przedstawicielami jednostek miejskich w ramach urodzin Centrum Designu Gdynia.

Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce na przełomie lat 2011/2012 i poświęcona była dzielnicy Gdynia-Dąbrowa. Grupa studentów zmierzyła się wówczas z tematem ulepszenia infrastruktury gdyńskiego osiedla, którego szlaki komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Nieergonomiczne schody, trudno dostępne podjazdy czy zbędne oznakowania utrudniają swobodne poruszanie się osobom nie w pełni sprawnym czy w podeszłym wieku. Pomysłodawcą, organizatorem i głównym koordynatorem było Centrum Designu Gdynia, we współpracy z wiceprezydentem Miasta Gdyni Michałem Guciem i wybranymi przedstawicielami jednostek miejskich Urzędu Miasta Gdyni. Realizacja koncepcji powstałych podczas warsztatów będzie mieć miejsce wiosną 2014 roku. Obecnie przygotowywane są projekty wykonawcze.

Potrzeba realizacji warsztatów wyniknęła jako część inicjatywy „Gdynia w dialogu z mieszkańcami” podjętej przez Urząd Miasta Gdyni w roku 2010. Opierała się ona na prowadzeniu polityki lokalnej i regionalnej poprzez kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i włączaniu obywateli w formułowanie strategii rozwoju. Działanie świadomie miało na celu aktywizować społeczeństwo do udziału w kwestiach kształtowania przestrzeni publicznej dzięki wspólnemu dialogowi władz samorządowych i mieszkańców miasta, czyli w tym przypadku odbiorców wprowadzanych zmian. W efekcie działania w przestrzeni miejskiej  można określić jako „partycypatywne”, oparte na współdziałaniu, zwiększające rolę mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym działań w mieście.                

Nabór na 2. edycję rozpoczyna się 14 października 2013.
Zgłoszenia na
zgloszenie@centrumdesignu.gdynia.pl.
Liczba uczestników ograniczona.