ppnt gdynia | centrum designu

Challenge projektowy „24 h Między Budynkami. Użyteczne projekty dla mieszkańców Witomina”.

24 h Między Budynkami to możliwość stworzenia rozwiązań projektowych, odpowiadających na 6 wyzwań z jakimi mierzą się mieszkańcy gdyńskiego Witomina. 

Zajmiemy się tematyką wspólnej przestrzeni, transportu, dostępu do infrastruktury, zielenią i rekreacją, dostępnością, usługami, jakością estetyczną otoczenia, identyfikacją wizualną, potrzebami różnych grup społecznych, relacją Witomina z resztą Trójmiasta, percepcją i wizerunkiem osiedla.
Zespoły projektowe będą pracować pod okiem grupy konsultantów, w skład której wchodzić będą projektanci produktu i interakcji, identyfikacji wizualnej, architektury i urbanistyki, design thinking i innowacji społecznych. Punktem wyjścia dla 3-dniowego challengu projektowego będzie wystawa "Między Budynkami – projektowanie  dla osiedla Witomino i jego mieszkańców". Rezultaty warsztatów pojawią się w przestrzeni wystawy, budując na niej nowe wątki.

Warsztaty to możliwość zweryfikowania swoich koncepcji projektowych z realnymi użytkownikami, roboczego prototypowania i prezentacji szerokiej publiczności rozwiązań i pomysłów podczas wystawy prezentowanej z okazji 4. urodzin Centrum Designu Gdynia. Zaplanowano 3 sesje projektowe, każda po 8 godzin, w piątek, sobotę i niedziele 27-28-29 listopad. Warsztaty zakończą się konkursem na najciekawsze rozwiązania.

UWAGA: Prace powstałe podczas warsztatów zostaną włączone do wystawy "Między budynkami - projektowanie dla osiedla Witomino i jego mieszkańców. Wystawa w procesie".

Konsultanci:
Agnieszka Jurecka | Laboratorium Innowacji Społecznych PPNT Gdynia (innowacje społeczne)
Agnieszka Mróz | Logisfera Nova (design thinking)
Piotr Czyż | Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto (architektura)
Jacek Ryń | Razy2 (projektowania produktu i interakcji)
Małgorzata Wesołowska | DESK Design Kolektyw (projektowanie uniwersalne, doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Mateusz Żywicki |  Traffic Design (grafika, identyfikacja wizualna) 

Termin i miejsce warsztatów: 27-29.11.2015 godz. 10:00-18:00  | PPNT Gdynia | budynek III | sala D


ZAPISY
: http://24hmiedzybudynkami.evenea.pl/

UWAGA Zapisanie się na evenea nie jest jednoznaczne zapisaniem się na warsztaty.
Spośród zgłoszeń wybierzemy 24 osoby, które wezmą udział w challenge projektowym.
Ostateczny wybór uczestników nastąpi na podstawie poniższego zadania.

ZADANIE:
Osoby zapisujące się na warsztaty muszą do dnia 24.11.2015 (wtorek) do godziny 16:00 przesłać zgłoszenie składające się z jednej (nieprzekraczalnie) kartki formatu A4 w formacie pdf (lub innym nieedytowalnym, plików. Pliki w formacie doc itp. nie będą przyjmowane).
 Zgłoszenie musi zawierać:
+ imię, nazwisko,
+ nazwę uczelni,
+ wydział,
+ kierunek studiów,
+ 3 krótkie zdania o sobie,
+ 3 obrazki reprezentujące zgłaszającego jako projektanta/inżyniera/architekta, wraz z tytułami projektu/projektów,
+ ewentualnie można zamieścić małe legitymacyjne zdjęcie w rogu kartki,

Zadanie należy przesłać na adres: e.chudecka@ppnt.gdynia.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurator części warsztatowej:
DESK Design Kolektyw:  Małgorzata Wesołowska

DESK Design Kolektyw to grupa przyjaciół, a zarazem koło naukowe działające na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku . W jej skład wchodzą studenci, doktoranci, a także absolwenci wydziału. Łączy ich chęć do tworzenia kolektywnych działań i bycia częścią designerskiego dyskursu, a także potrzeba przełamywania schematów. Celami DESKu są aktywność na rzecz popularyzacji wzornictwa, promocja młodych twórców, a także dobra zabawa. Kolektyw chętnie angażuje się w działania operujące na granicy różnych dziedzin, uważając interdycyplinarność za jedną z największych wartości we współczesnym designie. Opiekunem koła jest kuratorka i historyk designu Marta Kołacz.